Bildbeskrivning

LogiTek AB är en uppdatering av enskilda firman Viktor Berglunds Lastmaskiner.

Viktor Berglunds Lastmaskiner bildades årsskiftet1973-1974.

Uppdragen var i huvudsak maskintjänster inom byggbranschen samt snöröjning åt Gävle kommun.

Övriga större uppdrags givare var Manfred Höglunds Bygg, Konstruktör, Diös Skånska cement. (numera skanska) JCC (numera NCC)

 

Byggarbetsplattser genom tiderna

 

  1. Forsby Villor Manfred Höglunds
  2. X – 72 Villor Manfred Höglunds
  3. Kvarteret Pernau Hyreshus Manfred Höglunds
  4. Utbyggnad Ahlgrens,Konstruktör
  5. Häcklingecentrum, bank, apotek samt matvaruaffär.Konstruktör
  6. Torsvallen, villor, Konstruktör
  7. KV-81 Kontors och verkstadsbyggnader Sandvik. Konstruktör
  8. Bomhus, villor Hövdingavägen. Konstruktör.
  9. Terminalen Granudden. Konstruktör.
  10. Fjärrvärmejobb Bomhus.Konstruktör.